Trening Biogas u Biometan

Trening Biogas u Biometan

Održan trening "Biogas u biometan"

U oktobru je održan još jedan trening u organizaciji Nemačke Biogas Asocijacije, Fachverband Biogas e.V., ovoga puta sa temom - biometan. Predavač je, kao i na prethodnim treninzima, bio Frank Hofmann, biogas ekspert Nemačke Biogas Asocijacije. Kako u periodu pred nama planiramo da se intenzivno bavimo biometanom, ovaj trening nam je bio iuzetno značajan jer su nam iskustva sa nemačkog tržišta, svetskog lidera u biogasu, izuzetno značajna. Posebno smo se osvrnuli na same početke razvoja sekotra biometana u Nemačkoj, a vredne smernice i savete koje smo dobili od naših kolega iz Nemačke, planiramo da iskoristimo u razvijanju sektora biometana u Srbiji.

Naša konstantna težnja da smanjimo zavisnost od fosilnih goriva, ogleda se, pre svega, u našim naporima da obezbedimo alternativne izvore koji će nadomestiti buduću razliku  između potrebne energije i energije koja će se dobijati iz fosilnih goriva. Kako je potpuno odbacivanje fosilnih goriva nešto čemu bi trebalo da stremimo kao konačnom cilju, u obavezi smo da širimo svest o ogromnom potencijalu biometana. Biometan je obnovljiv i ne doprinosi povećanju efekta staklene bašte, a smatra se najboljim komercijalno obnovljivim gorivom. Svi produkti biometana se mogu iskoristiti, a energetski gubici su mali.

Biometan je tema kojom ćemo se tek aktivno baviti i o kojoj ćemo aktivno diskutovati u narednom periodu.