Učešće na međunarodnoj naučnoj konferencija FINIZ 2023

Učešće na međunarodnoj naučnoj konferencija FINIZ 2023

Predstavnica Udruženja Biogas Srbija, Lidija Carević, govorila je na međunarodnoj naučnoj konferencija FINIZ 2023 koja je održana u četvrtak, 7. decembra 2023. u organizaciji Univerziteta Singidunum.

Tema ovogodišnje konferencije FINIZ bila je: “Održivi razvoj kao mera savremenog poslovnog uspeha”, u skladu sa velikim geopolitičkim, ekološkim i poslovnim promenama u svetu.

Koncept održivog razvoja danas se sastoji od ekonomskih, društvenih i ekoloških stubova koji zadovoljavaju potrebe sadašnjeg i budućeg poslovnog uspeha, a upravo je ta tema postala od najveće važnosti za usmeravanje poslovnih odluka na svim nivoima organizacija u savremenoj ekonomiji znanja.

Međunarodna naučna konferencija FINIZ 2023 bila je idealna prilika za sve učesnike da predstave svoj rad i rezultate javnosti, kao i da razmene iskustva i ideje sa drugim priznatim stručnjacima iz relevantnih oblasti.

Predstavnica udruženja je govorila na sesiji “Koncept i izazovi cirkularne ekonomije – Srbija i EU” u toku koje su se razmatrali izazovi cirkularne ekonomije, primena cirkularne ekonomije u lancu vrednosti, doprinos cirkularne ekonomije ekološkoj održivosti, zelene inovacije u cirkularnoj ekonomiji i modeli finansiranja projekata vezanih za cirkularnu ekonomiju, uključujući fondove i izazove za praktičnu primenu na nivou EU, nacionalnom i lokalnom nivou. Učesnici panela su bili i profesori sa Ekonomskog fakulteta, Univerziteta Singidunum, kao i Tehnološkog fakulteta.