Video edukacija o biogasu Udruženja Biogas Srbija

Video edukacija o biogasu Udruženja Biogas Srbija

Udruženje Biogas Srbija je uz podršku Fachverband Biogas e.V. izradila video edukaciju o biogasu kako bi svim zainteresovanim institucijama i pojedincima, koji žele detaljne informacije o biogasu, kao i o biogas sektoru u Srbiji, obezbedila detaljnu i prilagođenu animiranu prezentaciju. Ideja o video edukaciji nastala je, pre svega iz praktičnih razloga, usled izmenjenih uslova života i rada nastalih usled pandemije, uzevši u obzir činjenicu da je onemogućeno održavanje edukacija koje zahtevaju fizičko prisustvo slušalaca. Kako je jedna od osnovnih uloga Udruženja Biogas Srbija edukativna, nametnulo se pitanje izmenjenog modela edukacije svih zainteresovanih za investicije, podršku ili rad u biogas sektoru.  

Edukacija je izuzetno detaljna i traje 30 minuta, kako bi pokrila sve segmente ove kompleksne teme, ali i kako bi slušaoce sistematično uvela u temu i obezbedila sve potrebne podatke, potkrepljene iskustvima sa postrojenja u Srbiji i Nemačkoj. Autor edukacije je g. Goran Knežević, član UO Udruženja Biogas Srbija.

Biogas edukacija Udruženja Biogas Srbija