Učešće Udruženja Biogas Srbija na konferenciji u organizaciji Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji, FTN Novi Sad i EBRD

Učešće Udruženja Biogas Srbija na konferenciji u organizaciji Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji, FTN Novi Sad i EBRD

Konferencija pod nazivom “Potencijali Srpske poljoprivrede u proizvodnji bioenergije i primeri dobre prakse iz Holandije” u organizaciji Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji, Pokrajinskog Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Fakulteta Tehničkih Nauka iz Novog Sada i Evropske banke za obnovu i razvoj uz podršku WB EDIF održana je u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu. Učesnici udruženja bili su prof. dr Đorđe Đatkov, kao moderator panela “Inovacije iz sektora biogasa i primeri dobre prakse iz Holandije” i g. Goran Knežević kao učesnik panela “Potencijali biogas sektora u Srbiji”.
Tema konferencije bila je veza biogasa i poljoprivrede, gde smo pored prezentacija na temu biogasa u Srbiji, imali priliku da čujemo i primere dobre prakse iz Holandije, a u tu svrhu je predsednik Udruženja biogasa Holandije pružio relevantne informacije o sektoru u toj zemlji.

Tema korišćenja otpada iz poljoprivrede za proizvodnju biogasa, sa ciljem predstavljanja potencijala poljoprivrede, promovisanja modernih tehnologija i inovacija u sektoru biogasa, bila je, pre svega, usmerena ka donosiocima odluka, kao i budućim investitorima koji planiraju da investiraju u sektor biogasa u Srbiji. Cilj ove konferencije bio je da se obrati donosiocima odluka i pokaže potencijal sektora biogasa, kao i da se budućim investitorima predstavi podrška EBRD-a.
Učesnici konferencije su se složili da su trenutno, kada se suočavamo sa ekstremnim klimatskim i energetskim izazovima, potrebna efikasna i inovativna rešenja koja omogućavaju prestanak upotrebe fosilnih goriva i prelazak na zelenu ekonomiju, kao i stvaranje okruženja koje je otporno na klimatske promene.
Predstavnici EBRD-a su govorili o zelenom planu banke i podršci koju banka pruža privrednim subjektima u Srbiji putem savetodavnih usluga i finansiranja