Učešće Udruženja Biogas Srbija na Kopaonik Biznis Forumu 2023

Učešće Udruženja Biogas Srbija na Kopaonik Biznis Forumu 2023

I ove godine Udruženje Biogas Srbija je učestvovalo na Kopaonik Biznis Forumu, koji se održao od 05.- 08.03.2023. godine, u hotelu “Grand” na Kopaoniku.
Ovaj forum je okupio više od 1000 učesnika, uključujući šefove država, premijere i ministre, visoke predstavnike regulatornih tela, predstavnike međunarodnih finansijskih institucija, ugledne naučnike, diplomate, poslovne praktičare i medije. Održana su 34 panela, a bilo je dovoljno vremena da se predstavnici udruženja povezuju i da rade na jačanja sektora i udruženja, a samim tim i naših članova.

Veliki broj predstavnika nadležnih institucija je takođe bilo prisutno, kao i najveći broj kompanija koje posluju u različitim sektorima u Srbiji, Evropi I svetu, te je pojsavljoivanje na ovakvom događaju izuzetno značajan za naš rad.
Imali smo priliku da čujemo blizu dve stotine govornika iz akademske zajednice, politike, finansija i biznisa. Vodeće tematske studije međunarodnih finansijskih institucija bile su predstavljene na Forumu, zajedno sa novim akademskim i političkim radovima vodećih istraživača i naučnika u aktuelnim oblastima.
Iz Udruženja Biogas Srbija, imali smo dva govornika, g. Danka Vukovića, Predsednika udruženja i g. Sašu Vitoševića, člana UO udruženja.
G. Vuković je učestvovao na panelu “Ekonomska agenda za otvoreni Balkan”, a g. Vitošević je moderirao panelom “Poljoprivreda u deglobalizovanom svetu i izazovi koji očekuju Srbiju”.