Danube Biometan Hub Kick-off meeting

Danube Biometan Hub Kick-off meeting

Imali smo zadovoljstvo da, ispred Udruženja Biogas Srbija, učestvujemo na virtuelnom sastanku Danube Biomethane Hub-a, koji je održan u okviru projekta GreenMeUp.
Finansiran u okviru programa Horizon Europe, projekat GreenMeUp ima za cilj promovisanje prihvatanja biometana i biovodonika na tržištima evropskog energetskog i transportnog sektora. Projekat koji će trajati 3 godine, uključivaće 14 partnera iz 10 evropskih zemalja.
U okviru projekta, biće uključeni relevantni akteri koji predstavljaju sve faze lanca vrednosti biometana, kako bi se analizirali okvirni uslovi i dinamika tržišta u zemljama sa trenutno niskom proizvodnjom biometana, ali visokim tržišnim potencijalom, te će biti izrađeni setovi preporuka politika radi podsticanja prihvatanja na tržištu i poboljšanja javnog prihvatanja biogasa.
Član UO Udruženja Biogas Srbija, prof. dr Đorđe Đatkov, predstavio je situaciju u sektoru biogasa u Srbiji, kao i potencijale, a bilo nam je korisno i da saznamo više detalja o susednim tržištima, od eksperata iz Mađarske i Rumunije, a koji se tiču trenutne situacije u sektoru biogasa i biometana, ali i potencijala ovih država.