Bezbednost na prvom mestu!

Bezbednost na prvom mestu!

Priručnik “Smernice za sigurno korišćenje tehnologije biogasa” izdat od strane Nemačkog Biogasnog Udruženja, Fachverband Biogas e.V., preveden je sa nemačkog jezika na četiri jezika da bi svima olakšali i širili znanje o bezbednosti.

Priručnik o bezbednosti preveden je i na srpski jezik, zahvaljujući programu GIZ DKTI. Ovaj priručnik pruža sveobuhvatan opis sigurnosti za svakog ko je uključen u planiranje, izgradnju, rad, održavanje i testiranje postrojenja na biogas. Priručnici su prevedeni i dostupni svim članovima Udruženja Biogas koji žele da dobiju priručnik u štampanoj verziji.

Priručnik Safety first možete  pogledati na sajtu Nemačke Biogasne Asocijacije na www.biogas-safety.com