Najava događaja Bio360 Expo 2023

Najava događaja Bio360 Expo 2023

 

 

Bio360 Expo je međunarodni događaj koji okuplja 7.000-8.000 posetioca iz preko 40 zemalja, a koje obuhvata veliku međunarodnu izložbu sa 450 izlagača iz čak 35 zemalja, kao i konferencijski program na više tema, posvećen unapređenju bioenergije, bioekonomije i redukciju CO2 te minimizaciju upotrebe fosilnih goriva.

Pogledajte više na linku  www.bio360expo.com

Događaj je posebno fokusiran na rešenja koja mogu da ubrzaju biotranziciju kroz povezivanje transformativnih i inovativnih tehnologija. Stvaranje različitih nosilaca energije (u tečnom, čvrstom ili gasovitom obliku) iz širokog spektra različitih sirovina, biomase i procesnih tehnologija, obnavljanje energije u obliku toplote, energije, transporta (kopnom, vazduhom i morem), zamenjujući svakodnevnu upotrebu petrohemijskih proizvoda iz našeg svakodnevnog života sa onima proizvedenim od biomase predstavljaju centralne teme događaja i svi su detaljno diskutovani na brojnim konferencijama.

Izložbeni prostor, koji pokriva 12 000 m2, pruža izvanrednu priliku za upoznavanje širokog spektra ponuđača i  rešenja među više od 450 izlagača iz 35 zemalja.

Na izložbenom prostoru se mogu naći:

Program konferencije 2023: pregled i teme

Program konferencije se sastoji od 6 celina sa simultanim prevodom na francuski/engleski. Pristup konferencijama je besplatan za sve posetioce. Pregled 6 celina sa opisima glavnih tema, može se naći u nastavku:

 

 

Studijska putovanja

Studijska putovanja po lokacijama od posebnog interesa u Nantu predviđena su za 7. februar, dan pre otvaranja događaja. Destinacije će uključivati postrojenja za proizvodnju energije na drvo i biomasu, proizvodnju sintetičkog metana i postrojenja za biogas sa nadogradnjom biometana, kogeneracijom itd. Učešće je besplatno uz prethodnu registraciju.

Takmičenje u inovacijama

Takmičenje u inovacijama je trenutak kada se prepoznaje rad koji dovodi do promena i novih trendova. To je trenutak kada možemo da vidimo koje će inovacije doneti promene i koje će kompanije biti kreatori trendova u budućnosti.