Učešće našeg člana BIOGEST na “Bio360 Expo”

Član Udruženja Biogas Srbija, kompnija BIOGEST je imala izuzetno zapaženo izlaganje na sajmu Bio360 u Nantu, vodećoj izložbi za sektor biogasa u Francuskoj. Čak 8.000 posetilaca, koliko je sajam u Nantu privukao u toku trajanja sajma, imalo je priliku da se, upoznaju sa radom našeg člana kompanije BIOGEST.

Pored kompanije BIOGEST, manifestacija je ugostila još 400 izlagača iz čak 40 zemalja, a prezentacije održivih rešenja i zelenih tehnologija na spomenutom sajmu, ukazuju da krupnim koracima idemo ka klimatski neutralnosti i ublažavanju zavisnosti Evrope od uvezenih fosilnih goriva.

Evropska komisija objavila je svoj “Factsheet” za postizanje EU Green Deal, a nedavno i plan REPowerEU za povećanje proizvodnje biometana u EU, udvostručavajući svoje dosadašnje ambicije. Evropska Biogas Asocijacija (EBA) podstiče ove akcije i ističe neophodnost kapitalnih investicija i saradnje. Kao član EBA, kompanija BIOGEST podržava ove napore svojim održivim i inovativnim rešenjima.

Biometan postrojenja ne proizvode samo zeleni gas kvaliteta potrebnog za ubrizgavanje u nacionalni gasovod, već i organsko đubrivo koje pomaže da se smanji upotreba hemijskih đubriva u poljoprivredi.

BIOGEST je ovim povodom istakao i da je završio devet biometan projekata, kao i jedan biogas projekat u Francuskoj (konkretno za najveće biogas postrojenje u Francuskoj), gde je korišćena  tehnologija BIOGEST PoverRing. Proizvedena energija snabdeva javnu mrežu kao i oko 8.500 domaćinstava.

BIOGEST kompanija prepoznaje potrebu pretvaranja organskog otpada u čistu i obnovljivu energiju zbog rastućeg trenda genersianja otpada u svetu, kao i sve veće potražnje za energijom. Iz kompanije Biogest poručuju i da BIOGEST svojim proizvodima i rešenjima može dati važan doprinos postizanju klimatskih ciljeva.

Još jednom čestitamo našem članu, kompaniji BIOGEST, na zapaženom izlaganju i verujemo da ćemo se tek radovati uspesima BIOGEST-a!