Održana Skupština Udruženja Biogas Srbija i prva sednica Upravnog odbora u novom sazivu

Održana Skupština Udruženja Biogas Srbija i prva sednica Upravnog odbora u novom sazivu

Na osnovu odluke Upravnog odbora Udruženja Biogas Srbija, a u skladu sa Statutom Udruženja, održana je sednica Skupštine Udruženja Biogas Srbija, dana 25.03.2022. godine sa početkom u 13.00 časova. Na sednici Skupštine na kojoj su učestvovali članovi Udruženja Biogas Srbija, a kojom je predsedavao g. Saša Vitošević, donete su sledeće Odluke:

  1. Odluka o izboru Predsedavajućeg Skupštine
  2. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu za 2021. godinu
  3. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Udruženja Biogas Srbija za 2021. godinu.
  4. Odluka o usvajanju Programa rada Udruženja Biogas Srbija za 2022. godinu.
  5. Odluka o izmenama Statuta udruženja
  6. Odluka o usvajanju predloga novog saziva UO

Predsedavajući Skupštine, g. Saša Vitošević sazvao je i prvu sednicu Upravnog odbora Udruženja Biogas Srbija, u novom sazivu UO, na kojoj je doneta sledeća Odluka:

  1. Odluka o imenovanju Predsednika Udruženja Biogas Srbija

Na sednici UO, za funkciju Predsednika Udruženja, jednoglasno je izabran g. Danko Vuković, koji će obavljati ovu funkciju sa mandatom od četiri godine.