Udruženje Biogas Srbija učestvuje na proslavi jubileja – više od dve decenije Nemačke razvojne saradnje u Srbiji

Udruženje Biogas Srbija učestvuje na proslavi jubileja – više od dve decenije Nemačke razvojne saradnje u Srbiji

Predstavnici Udruženja Biogas Srbija će učestovati na proslav jubileja – više od dve decenije Nemačke razvojne saradnje u Srbiji – u subotu, 21. maja, od 11 do 16 časova, na Trgu republike! Edukativnim i kulturno-zabavnim programom predstavićemo rezultate dvadesetogodišnjeg rada Nemačke razvojne saradnje u Srbiji i osvrnuti se na zajedničke uspehe.

Udruženje Biogas Srbija predstaviće dosadašnja postignuća u zajedničkoj saradnji sa Nemačkom Biogas Asocijacijom u sektoru biogasa u Republici Srbiji.