Član Udruženja Biogas Srbija, Global seed doo Čurug na nacionalnom dnevniku RTS1

Član Udruženja Biogas Srbija, kompanija Global seed doo Čurug  ugostila je ekipu RTS-a na svojoj farmi, na kojoj se pored proizvodnje biogasa od otpada sa farme, bave organskom biljnom i stočarskom proizvodnjom, proizvodnjom organiskih smeša za ishranu preživara, a posebna se pažnja posvećuje brizi o zdravlju i dobrobiti životinja. Za Dnevnik je govorio Jovica Kosanović, operativni direktor kompanije Global seed doo.