Izrađena studija „Development of the Roadmap for Regulatory & Legislation Changes in Biogas Feed-in Tariff Structure”.

Udruženje Biogas je u saradnji sa International Finance Corporation ( IFC ) potpisalo Ugovor o projektu, te izradilo studiju pod nazivom „Development of the Roadmap for Regulatory & Legislation Changes in Biogas Feed-in Tariff Structure”

IFC je član grupe Svetske banke, internacionalna organizacija čija misija je da promoviše održiva ulaganja u privatni sektor  u zemljama u razvoju.

Ovaj projekat ima uporište u sledeće tri aktivnosti:

  • Istraživanje prilika i mogućnosti izmena i dopuna postojećoj feed-in strukturi u sektoru biogasa u RS
  • Identifikacija prihvatljivih opcija za korekciju postojeće tarife
  • Izrada plana razvoja i delovanja sa uporištem u identifikaciji potreba za potencijalnu odgovarajuću regulativu i izmena zakona koji može biti od pomoći u celokupnom unapređenju biogas marketa u Srbiji.

Naše projekcije su da je ova studija od izuzetne važnosti za dalji razvoj i podršku biogas sektora u Srbiji.