Održan biogas trening “Design Characteristics”

Održan biogas trening “Design Characteristics”

U okviru zajedničkog projekta Biogas Asocijacije Nemačke i Udruženja Biogas Srbija, održan je trening o biogasu pod nazivom “Design Characteristics”. Tvorac treninga i predavač, kao i na prethodnom treningu, je bio g. Frank Hofmann iz Biogas Asocijacije Nemačke.

Organizovanje dodatnih obuka, radionica i treninga u okviru projekta sa Nemačkom Biogas Asocijacijom, značajan je benefit kako za Udruženje, tako i za naše članove, a jedan od planova za ovu godinu je da se edukacijama posveti posebna pažnja.