Održan sastanak sa UNDP na temu otklanjanja tehničkih barijera pri relizaciji projekta

Održan sastanak sa UNDP na temu otklanjanja tehničkih barijera pri relizaciji projekta

U Novom Sadu 26.01.2018. godine održan je sastanak članova UO Udruženja Biogas sa United Nations Development Programme (UNDP).

Sastanku su prisustvovali ispred Udruženja Biogas predsednik Udruženja g. Danko Vuković, g. Saša Vitošević, g. Dragan Zukić, g. Goran Knežević, ispred UNDP gđa. Maja Matejić i dva predstavnika kompanije Energy Saving Group koje je UNDP angažovao radi identifikacije barijera u vezi sa implementacijom 6 projekata za koje je UNDP dodelio bespovratna sredstva, a sa kojima su se suočavali investitori u različitim fazama tokom realizacije njihovih projekata.

Na održanom sastanku govorilo se o tehničkim barijerama i o tome kako ih otkloniti. Mišljenje UNDP je da postoje dve vrste barijera, to je finansiranje projekata i tehničke barijere. Gđa. Matejić je rekla da su svi investitori imali različita iskustva tokom građenja, neko je imao probleme sa priključenjem, neko sa protiv-požarcima, neko je imao problema sa finansijskim institucijama, iskustva su različita ali oni su tu da bi sve to sumirali.

Takođe je naglasila da su sa predhodnim konsultantom, profesorom sa ekonomskog fakulteta, uspešno uradili 6 analiza finansijskih barijera, a sada su tu konsultanti iz firme Energy Saving Group koji rade procenu tehničkih barijera i zamolila je članove Upravnog odbora Udruženja Biogas da podele svoja iskustva sa njima i da im pomognu pri izradi priručnika. Članovi UO Udruženja su podelili neka svoja iskustva i dogovorili se za još jedan sastanak na kome bi članovi Udruženja detaljnije pričali o svojim iskustvima i zajedno sa UNDP sastavili priručnik koji bi pomogao, oko otklanjanja barijera, onima koji u budućnosti planiraju da grade biogasna postrojenja.