Održana sednica Skupštine Udruženja

Održana sednica Skupštine Udruženja

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Udruženja Biogas, u skladu sa Statutom Udruženja, u Beogradu, održana je Godišnja sednica Skupštine Udruženja Biogas, 29.01.2019. godine.

Sednicom je predsedavao  g. Saša Vitošević, a Dnevni red sednice je bio sledeći: 1. Usvajanje Izveštaja o radu Udruženja za 2018. godinu, 2.Usvajanje Programa rada Udruženja Biogas za 2019. godinu, 3.Usvajanje Finansijskog izveštaja Udruženja Biogas za 2018. godinu, 4. Usvajanje Odluke o godišnjoj članarini za 2019. godin.

Sednica je završena nakon diskusije i usvojenih Odluka.