Socijalne Inovacije

Socijalne Inovacije

Fakultet Tehničkih nauka je u saradnji sa Interreg, Danube Transnational Programme organizovao trening-kurs o Socijalnim Inovacijama.

Kurs je održan na Fakultetu Tehničkih nauka 28.11.2018. godine, trener je bila gđa.

Desiree Pecarz iz Austrije i bio je namenjen malim i srednjim preduzećima kao i rukovodiocima projekata u ranim fazama istraživanja.

Teme su bile Razumevanje društvenih inovacija, Omogućavanje uslova za socijalnu inovaciju, Faza i izrada inovacija i Praktično razumevanje alata za socijalnu inovaciju.