Trening “Biogas basics”

Trening “Biogas basics”

Danas je, u okviru zajedničkog projekta Biogas Asocijacije Nemačke i Udurženja Biogas Srbija, održan trening o biogasu pod nazivom “Biogas basics”. Tvorac treninga i predavač je bio g. Frank Hofmann iz Biogas Asocijacije Nemačke, koji je svojih 20 godina iskustva iz biogas sektora u Nemačkoj preneo našim članovima. Trening je trajao četiri sata i samo je prvi u nizu treninga koji su planirani u sklopu projekta sa Biogas Asocijacijom Nemačke.