Učešće Udruženja Biogas Srbija na Gas forumu Energetske zajednice

Imali smo zuzetnu čast da učestvujemo na konferenciji evropske energetske zajednice, gde je u ime Udruženja Biogas Srbija, govorio g. Marko Nedić, član UO.

G. Nedić je, u ime Udruženja Biogas Srbija, evropskom auditorijumu predstavio naše aktivnosti, projekte, rad naših članova, kao i planove za budućnost.

Kako proizvodnja biogasa postaje sve značajnija tema na nivou EU, bila nam je izuzetno značajno da se i mi predstavimo, te da u ime čitavog biogas sektora Republike Srbije pružimo informacije koje bi mogle biti zanimljive učesnicima aforuma

G. Nedić je ovim povodom istakao da mi, u Udruženju Biogas Srbija, posebnu pažnju posvećujemo promovisanju i jačanju sektora biogasa, kao i stvaranju novih prilika. Posebno se osvrnuo na projekat sa Nemačkom Biogas Asocijacijom, te naglasio značaj podrške koju dobijamo od strane naših partnera iz Nemačke – Favhverband Biogas e.V.