Udruženje Biogas podržalo konferenciju “Biomasa i biogas u Srbiji”

Udruženje Biogas podržalo konferenciju “Biomasa i biogas u Srbiji”

Konferenciju „Biomasa i biogas u Srbiji“ je organizovala nemačko-srpska privredna komora zajedno sa Saveznim ministarstvom za ekonomiju i energetiku Nemačke 20.3.2018. godine u Beogradu.

Cilj ove konferencije je da se povežu nemačke kompanije sa domaćim preduzećima radi razmene tehnologije i iskustava. Ispred Udruženja Biogas, prezentaciju je održao član UO udruženja g. Dragan Zukić. G. Zukić je između ostalog napomenuo da je veliki potencijal za korišćenje biogasa u našoj zemlji i da je sada najvažnije da se produži važenje Uredbe o podsticajima za obnovljive izvore, koja ističe ove godine.

http://serbien.ahk.de/rs/ahk-srbija/