Udruženje Biogas Srbija na Kopaonik biznis forumu 2022

Udruženje Biogas Srbija na Kopaonik biznis forumu 2022

Na današnjem panelu Kopaonik Biznis Foruma pod nazivom “The energy policy in Serbia: Getting sustainable by 2030.” predsednik Udruženja Biogas Srbija, Danko Vuković govorio je kako Srbija može da uđe na put koji bi bio nepovratan, a vodio bi ka dekarbonizaciji, iz perspektive sektora biogasa u Republici Srbiji.
Imajući u vidu razvoj situacije u energetskom sektoru u poslednjih 6 meseci, ova tema zahteva izuzetno kompleksan i slozen pristup.
G. Vuković je govorio o strategijama, pravnom okviru i finansiranju biogasa, te stanju u sektoru biogasa u Republici Srbiji, kao i prognozama za dalji razvoj biogasa u 2022. godini.
G. Vuković se posebno osvrnuo na ogroman potencijal Republike Srbije u proizvodnji biogasa, te znacaj biogasa za ekologiju.