Biogas Konvencija u Hanoveru

Biogas Konvencija u Hanoveru

“Biogas u zemljama u razvoju” konferencija koja je ujedno bila i deo 26. Biogas Konvencije, u Hanoveru, organizovane od strane nemačkog udruženja „Fachverband Biogas e.V.“

Održala se u periodu od 15. do 18.11.2016. godine. Konferencija je održana u okviru Međunarodnog sajma o inovativnom snabdevanju električnom enerijom – “EnergyDecentral”.

Na Konferenciji u Hanoveru učestvovala je i delegacija Srbije u organizaciji programa „Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji“ (GIZ DKTI) koji se realizuje u Srbiji kao deo bilateralnog programa između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke. U delegaciju su bili: predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, predstavnici Garancijskog fonda Novi Sad, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, predstavnici Pokrajinskog sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, kao i predstavnici Udruženja Biogas u Srbiji i predstavnici privatnog sektora.

Na sajmu je učestvovalo više od 300 izlagača koji su predstavili poslednje trendove razvoja i decentralizovanog snabdevanja električnom i toplotnom energijom. Tokom boravka u Hanoveru delegacija je prisustvovala panelima zajedno sa učesnicima iz ostalih zemalja, obišla “EnergyDecentral”- međunarodni sajam o inovativnom snabdevanju električnom enerijom i posetila biogas postrojenja u okolini Hanovera. Na Biogas konferenciji ove godine učestvovalo je 623 učesnika koji su podelili svoje znanje i iskustvo u proizvodnji biogasa i marketing aspektima na različitim tržištima.
Možete da zapišete u Vaš kalendar, 27. Biogas Konvencija održaće se od 12. do 14. decembra 2017. u Nuremberg, u Nemačkoj.

Više o Biogas Konvenciji