Finansiranje srpskog projekta

Finansiranje srpskog projekta

Mađarska Export-Import Bank Plc. ( Eximbank ) najavila program finansiranja za srpski projekat, na poslednjem mađarsko-srpskom samitu Vlada.

Ovo važi u slučaju da se oprema kupuje i ugovara sa nekom mađarskom firmom, takođe većina nemačkih firmi ima svoje firme i u mađarskoj.

U prilogu Vam dostavljam informacije o kreditu, kao i listu pitanja za aplikaciju,

Eximbank će proceniti aplikacije od slučaja do slučaja.