Otvaranje predstavništva Biogest Energie und Wassertechnik GmbH u Novom Sadu

Otvaranje predstavništva Biogest Energie und Wassertechnik GmbH u Novom Sadu

Članovi Udruženja Biogas, Biogest Energie und Wassertechnik GmbH, 27.9.2017. godine otvorili su predstavništvo u Novom Sadu. Oni su austrijska firma koja je međunarodni proizvođač biogas postrojenja u Evropi i koja pokriva ceo lanac eksploatacije biogasa od izrade projekta, planiranja, finansiranja, izgradnje po sistemu ključ u ruke, do tehničkog i biološkog servisiranja za uspešno poslovanje biogas postrojenja.

Na svečanom otvaranju kancelarije jedan od vlasnika, Martin Šlerka, istakao je da je cilj ove austrijske međunarodne kompanije pored obostrane saradnje, zapošljavanja podizvođača i ljudi na terenu i dalje razvijanje njihovih projekata:

– Cilj nam je međuostalim, i dugoročni partnerski odnos u projektima u kojima možemo zajednički iskoristiti velike mogućnosti koje nam se pružaju u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi. Kroz kombinaciju tehničke ekspertize naših projektnih partnera iz oblasti poljoprivrede sa našim iskustvima iz oblasti biogasa, i na srpskom tržištu realizovaćemo projekte sa visokom stopom efikasnosti postrojenja i atraktivnim prinosima, koji će nadamo se podsticati i druge da se uključe u eksploataciju biomase. Preko 130 projekata koje smo realizovali na teritoriji dobrog dela Evropske unije i van njenih granica, govore u prilog činjenici da je u biomasi budućnost u pogledu OIE – rekao je direktor „Biogest“-a, Martin Šlerka.

Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Nenad Grbić je pozdravljajući prisutne rekao da Vlada Vojvodine, kao i Srbije, pozdravlja sve inicijative u projektima koji štite životnu sredinu proizvodnjom električne i drugih vidova energije korišćenjem bio mase, i koje se pokazuju učinkovitim u sinergijskom delovanju u sektorima Stočarstva i Ratarstva, da će vlada Vojvodine i resorni sekretarijati nastaviti da podstiču dolazak firmi manjeg i srednjeg obima, a kojima je polje delovanja vezano za korišćenje OIE. Otvaranju su pored ostalih zvanica prisustvovali članovi Upravnog odbora Udruženja Biogas kao i neki od članova Udruženja.