U Udruženju Biogas je održana radionica o projektovanju i radu postrojenja na biogas

U Udruženju Biogas je održana radionica o projektovanju i radu postrojenja na biogas

U Udruženju Biogas, u Novom Sadu, od 23.4. do 27.4.2018. kao i prošle godine, uspešno je održana radionica o projektovanju i radu postrojenja na biogas, radionicu je podržao srpsko-nemački razvojni program „Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji“. Predavači su bili Katrin Kayser, IBBK, Nemačka, Michael Kottner, IBBK, Nemačka, Harald Lindorfer, Schaumann Bioenergy, Nemačka, Paul Bock, Schaumann Bioenergy, Nemačka, Gunther Pesta, Atres, Nemačka, Jann Uphoff, Kisleg, Nemačka i Vladan Divjak, Gakovac doo, Stara Moravica. Radionica se sastojala od nastave u učionici sa stručnjacima dostupnim za komentare i pitanja, kao i od praktičih vežbi. Poslednji dan obuke organizovali smo studijsko putovanje gde su učesnici mogli da razgovaraju sa operaterom i analiziraju rad postrojenja.

Klikom na link preuzmite Program radionice.