Održana Radionica o projektovanju i radu postrojenja na biogas

Održana Radionica o projektovanju i radu postrojenja na biogas

U Udruženju Biogas u Novom Sadu, od 29.05. do 02.06.2017. godine, u saradnji sa GIZ DKTI i IBBK uspešno je održana Radionica o projektovanju i radu postrojenja na biogas.

Interaktivnu nastavu su održali stručnjaci gđa. Katrin Kajzer i g. Mihael Kotner (IBBK, Kirhberg, Nemačka) i g. Dr Harald Lindorfer (Schaumann Bioenergy, Hamburg, Nemačka), kao i predstavnici GIZ DKTI i Udruženja Biogas. Obuka se sastojala od interaktivne nastave u učionici sa stručnjacima koji su bili dostupni za komentare, pitanja i odgovore, uz aktivno učešće učesnika. Stručnjaci iz Nemačke govorili su o razvoju biogas tehnologije u Evropi, o projektovanju i ekonomskim aspektima, izgradnji postrojenja i aspektima i standardima bezbednosti u biogasnim postrojenjima.

Ispred Udruženja Biogas prezentacije su održali naši članovi Udruženja g. Zoran Pomoriški ( „Bioelektra“, Botoš ) i g. Vladan Divjak ( „Gakovac“, Stara Moravica ). G. Pomoriški je govorio o radu Udruženja Biogas i budućim planovima, a g. Divjak je govorio o iskustvu građenja postrojenja i zaključcima sa Panel konferencije koje je održana u saradnji sa GIZ DKTI i Ministarstvom rudarstva i energetike. Poslednji dan obuke smo organizovali studijsko putovanje, obilazak dva postrojenja uz razgovor sa operaterima i analizom praktičnog rada postrojenja, sa diskusijom o potrebama u pogledu identifikacije problema u radu postrojenja.

Obišli smo biogasno postrojenje u Čurugu, Global seed od 0,630 MW gde su učesnici mogli da vide trenutnu izgradnju još 0,630 MW i postrojenje u Staroj Moravici, „Gakovac“ od 2 MW. Operateri ovih postrojenja bili su svim učesnicima na raspolaganju za sva pitanja. Tokom pet dana radionici je prisustvovalo oko 30 učesnika.