Poseta tima Nemačke Biogas Asocijacije Udruženju Biogas

Poseta tima Nemačke Biogas Asocijacije Udruženju Biogas

Udruženje je potpisalo ugovor sa Nemačkom Biogas Asocijacijom – Fachverband Biogas e.V.

U junu ove godine Udruženje Biogas je, na veliko zadovoljstvo, potpisalo partnerski ugovor sa Fachverband Biogas e.V. (“German Biogas Association”).

G. Dragan Zukić imenovan je za menadžera projekta, a gđa Lidija Carević za koordinatora projekta.

Osnovni motivi ugovora i ciljevi saradnje su prenos znanja i iskustva iz Nemačke, kao i razvoj zajedničkih projekata koji će dodatno osnažiti Udruženje Biogas i omogućiti nam dodatno unapređenje i poboljšanje usluga koje pružamo našim članovima.

Nemačka Biogas Asocijacija će nam obezbediti adekvatne treninge i obuke, te tako omogućiti prenos znanja, a iskustvo Nemačke Biogas Asocijacije biće nam od velike pomoći u razvijanju biogas sektora u Srbiji.

Benefiti za naše članove su višestruki. Pored dosadašnjih zalaganja, kontakata, kao i intenzivne saradnje sa resornim Ministarstvom i nadležnim institucijama, imaćemo na raspolaganju znanje i iskustvo cenjene asocijacije kao što je GBA, a samim tim naša usluga će biti unapređena.

U narednim mesecima, kao deo plana i uz podršku GBA, radićemo na kompletnom vizuelnom identitetu Udruženja i jačanju prepoznatljivosti Udruženja Biogas kako u Srbiji, tako i u internacionalnom biogas sektoru. U planu je i redizajn i prevođenje sajta na nemački jezik (pored srpskog i engleskog), dizajniraćemo brošuru Udruženja Biogas i štampati brošure koje nam je obezbedila Nemačka Biogas Asocijacija. U pitanju su sledeći dokumenti: “Biootpad u biogas”, “Biogas u biometan” i “Digestat kao đubrivo”, koje će biti dostupne svim našim članovima.

Gđa Antje Kramer i gđa Gudrun Kramer iz GBA posetile su nas tim povodom u našoj kancelariji u Beogradu, a zatim smo obišli postrojenja u Alibunaru, Čurugu i Botošu. (slike)

Kao naši članovi, već od polovine ovog meseca bićete blagovremeno obaveštavani i pozivani na pomenute obuke i edukacije.