Bioenergo 808 d.o.o.

Bioenergo 808 d.o.o.
 • MB: 21054437
 • Adresa: Vuka Karadžića 39, Stara Pazova
 • Tip elektrane: elektrana na biogas
 • Naziv elektrane: Bioenergo 808
 • Opština: Stara Pazova
 • Lokacija: Stara Pazova
 • Instalisani električni kapacitet: 637 kW
 • Instalisani toplotni kapacitet: 650 kW
 • Osnovno gorivo: biogas
 • Supstrat: silaža kukuruza, stajnjak
 • Broj proizvodnih jedinica: 1
 • Početak rada: 26.12.2017.