Vinex Etil d.o.o.

Vinex Etil d.o.o.
Vinex Etil d.o.o.
Vinex Etil d.o.o.
 • MB: 20569310
 • Adresa: Lukićevo, Zrenjanin
 • Tip elektrane: elektrana na biogas
 • Opština: Zrenjanin
 • Lokacija: Lukićevo
 • Instalisani električni kapacitet: 2126 kW
 • Instalisani toplotni kapacitet: 1200 kW + 1t pare/h
 • Osnovno gorivo: biogas
 • Supstrat: treber, stajnjak, surutka
 • Broj proizvodnih jedinica: 
 • Očekivana godišnja proizvodnja: 18623 MW
 • Početak rada: 11.08.2020.