Mirotin-Energo d.o.o.

Mirotin-Energo d.o.o.
Mirotin-Energo d.o.o.
Mirotin-Energo d.o.o.
Mirotin-Energo d.o.o.
Mirotin-Energo d.o.o.
Mirotin-Energo d.o.o.
 • MB: 20721723
 • Adresa: Vinogradska kosa bb Vrbas
 • Tip elektrane: kogeneracija na biogas
 • Naziv elektrane: Mirotin – Energo I i Mirotin – Energo II
 • Opština: Vrbas
 • Lokacija: Vrbas
 • Instalisani električni kapacitet: 990kW + 500kW
 • Instalisani toplotni kapacitet: 910 kW + 500kW
 • Osnovno gorivo: biogas
 • Dopunsko gorivo: prirodni gas
 • Supstrat: stajnjak, silaža kukuruza
 • Broj proizvodnih jedinica: 2
 • Početak rada: 02.10.2012. – Mirotin – Energo I
 • Početak rada: 16.01.2014. – Mirotin – Energo II